Overzicht

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Verduurzamen, kiezen voor
het optimale rendement

Verduurzamen van een huis kan een goede investering zijn. Er zijn veel technieken en producten beschikbaar om dit voor een gebouw en het gebruik ervan te doen. Zo is er isolatie en een warmtepomp of zonnepanelen. Maar hoe goed deze oplossingen ook zijn, als ze niet op de juiste manier of locatie worden toegepast, kan het uiteindelijke effect nihil zijn.

Om tot optimale verduurzaming te komen, passend bij het gebouw en de functionaliteit ervan, is een degelijk advies van iemand met de juiste kennis en ervaring een goede eerste stap. Na inventarisatie van de wensen kunnen passende mogelijkheden bekeken worden. Een bezoek ter plaatse is daarbij erg belangrijk. Zo kan ook in de praktijk getoetst worden wat de beste mogelijkheid is om het gewenste resultaat te bereiken.

Als isoleren een wens is, dan zou isolatieglas een oplossing kunnen zijn. Maar wanneer dit niet past in de bestaande ramen dan kan beter gekozen worden voor achterzetramen. Op basis van een zorgvuldige afweging van mogelijkheden, kosten, levensduur en resultaat, kan uiteindelijk de meest optimale keuze gemaakt worden voor verduurzaming van een (monumentaal) pand.

Graaff Bouwgroep beschikt naast eigen kennis en ervaring over een netwerk van zeer vakkundige onderaannemers en gespecialiseerde leveranciers om een rendabele verduurzaming te realiseren.

De duur en het effect bepalen hoe duur of goedkoop de maatregel is.