Overzicht

Renovatie

Renovatie

Een goed proces zorgt
voor een geslaagde renovatie

Verschillende wegen leiden naar Rome, maar halverwege van koers veranderen is het laatste wat je wilt. In het geval van een renovatie is een goede voorbereiding méér dan het halve werk.

Wat is het doel van de voorgenomen verbouwing? En wat het gewenste eindresultaat? Toetsing of de beoogde nieuwe situatie ook daadwerkelijk aansluit op het bestaande gebouw is essentieel. Kennis van oude bouwtechnieken, destructief onderzoek of beginnen met de uitvoering van het sloopwerk, geven dit inzicht.

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek kan de keuze voor de materialen gemaakt worden. Bij de uitwerking van de detaillering is het essentieel om te bekijken welke materialen tezamen het beste eindresultaat opleveren. Alternatieven tegen elkaar afwegen om zo te komen tot een goed maakbaar geheel. Dit alles doen we vooraf, want stilstand of aanpassingen tijdens de uitvoering kosten onnodig tijd en geld.

Graaff Bouwgroep heeft de ervaring om door een efficiënte werkvoorbereiding een optimale uitvoering te realiseren.

Binnen tijd en budget renoveren doe je in de voorbereiding, niet tijdens de uitvoering.